RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ SLUŽBA PRO VÁŠ PROJEKT NEBO NALÉHAVÝ PŘÍPAD

ELEKTRICKÉ INSTALACE
 • montáže, rekonstrukce, opravy, úpravy a údržby, a to:  slaboproudé, nízkonapěťové a vysokonapěťové rozvody, instalace a zařízení.
 • přihlášky a úpravy odběrných míst pro PRE a.s. a ČEZ a.s..
 • projektování el. instalací
 • prohlídky, kontroly (i pravidelné), poradenství
 • zajištění odborného dozoru a dohledu
 • stavební práce, instalatérské práce a ostatní řemeslné práce pro řešení rekonstrukcí a oprav objektů a instalací

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 • revize elektrických zařízení nn a vn (nízké napětí, vysoké napětí)
 • revize spotřebičů a přenosných elektrických zařízení
 • revize trafostanic
 • revize hromosvodů a uzemnění
 • výchozí, pravidelné i mimořádné revize
 • kontroly a preventivní prohlídky elektrických zařízení a hromosvodů v termínech mezi pravidelnou revizí stanovenou jak provozovatelem, tak příslušnými předpisy
 • zajištění odborného dozoru a dohledu, poradenství
 • školení elektrotechniků z vyhlášky 50

HROMOSVODY
 • montáže, rekonstrukce, opravy, úpravy a údržby hromosvodných zařízení na veškerých objektech
 • projektování, výpočty rizik
 • prohlídky, kontroly (i pravidelné), poradenství
 • specializace na EN ČSN 62 305, i starší ČSN 34 1390

ZAMĚŘENÍ A TRADICE NAŠÍ PRÁCE

Společnost CONTROLELECTRIC s.r.o. je pro Vás zaměřena a zabývá se kompletní dodávkou elektrických instalací, hromosvodů a revizemi. Práce jsou vždy prováděny našimi odbornými pracovníky s tím, že udržujeme vysokou profesní a profesionální komunikativní úroveň.
Naše služby Vám můžeme nabídnout pro veškeré typy zařízení a na veškerých objektech, a to zkráceně: byty a bytové objekty, kancelářské budovy a objekty určené k podnikání, výrobní haly, zemědělské objekty, objekty státní zprávy, a jiné.
Dnešní podoba naší firmy navazuje na rodinnou tradici elektromechaniků již čtvrtou generací a nerozvíjí se dynamicky o počty zaměstnanců, ani narůstající vozový park, nýbrž o získané znalosti a vědomosti v oboru „elektrotechnika a energetika“.